مرکز مشاوره کسب و کار یوناکس

آزمون های سنجش عملکرد کارکنان

آزمون سنجش دانش کارکنان

این آزمون ها برای بررسی سطح مهارت پایه افرادی که در حال استخدام هستند و یا در جایی شاغل هستند کاربرد دارد. این آزمون ها به درخواست کارفرمای محترم از کاربر گرفته می شود و کاربر نتایج آن را در اختیار کارفرما قرار می دهد. لطفا قبل از انجام آزمون، آمادگی لازم را جهت پاسخگویی به سوالات باشید